January 10, 2010

with variations


i guess i look like this when drawing! more cranky people tomorrow

1 comment:

dzuka said...

hooray for cranky people! :D
vidim da si raspolozen zagazio u novu godinu! sve jedno bolje od drugog. da ne komentiram sad svaki post posebno ... : )